dharshan.us
என்னை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் என்றைக்குமே எனக்கு ஒரு முகம்.
என் வாழ்க்கை என்னும் புத்தகம் அதன் பக்கங்களை சற்று வேகமாக புரட்ட ஆரம்பிக்கும்போது சற்றும் எதிர்பாராமல் அதனுள் அகப்பட்ட சிறு பூச்சி போல சி...