dexamfetamine.nl
Onderteken de petitie tegen de dure Dexamfetamine
Dexamfetamine is onbetaalbaar geworden. De nood is hoog! Veel mensen kunnen zonder dit medicijn niet goed meer functioneren. Onderteken óók de petitie!