derodeantraciet.be
Nieuw en vernieuwend sportaanbod in de gevangenis | Overzicht 2019
In 2019 vonden in de verschillende gevangenissen weer heel wat sportactiviteiten plaats. Sommige daarvan waren een verderzetting van reguliere activiteiten zoals fitness, voetbal of tafeltennis. Hier en daar introduceerden we ook nieuw aanbod of experimenteerden we met vernieuwende manieren van bewegen. Inspiratie vinden onze sportfunctionarissen op studiedagen zoals het Sportinnovatiecongres (Brugge,