derindusunce.org
Tüketim / Consumption / Consommation / استهلاك
Ne değildir? İnsanın ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyi alıp kullanması değil. Nedir? İhtiyaç zannedilen gereksiz şeyler uğruna kendini tüketmek. Nasıl? Sokrates pazara gider gezer, hiçbir şey al…