derindusunce.org
Feminizm / Feminism / مؤيد للنساء
Ne değildir? Kadın haklarının savunulması değil. Nedir? Kadınların meşru hak taleplerinin önündeki en büyük engel. Neden? Feminizm, hak arayışı kisvesine bürünmüş bir çatışma kültü ve kültürüdür. İ…