derindusunce.org
Sıfır tolerans / Zero tolerance / عدم التسامح
Ne değildir? Terör, kanser, ırkçılık gibi ağır sorunları sert önlemlerle çözmeye yönelik bir politika değil. Nedir? Hiç erişilmeyecek bir hedef koyarak toplumu baskıya alma yöntemi; hükümete verilm…