derindusunce.org
Işık / Light / Lumière / ضوء
Ne değildir? Tabiattaki bir varlığın ismi değil. Nedir? Lisanı fakirleştirip, pozitivist, materyalist, seküler kalıplara sıkıştıran kelimelerden biri. Neden? Hislerle anlaşılan madde mânânın kesafe…