depdagiudang.com
Mật Ong ATK - Đẹp Da Giữ Dáng
Hiện tại Đẹp Da Giữ Dáng cung cấp sản phẩm mật ong ATK được nuôi tự nhiên. Bầy ong được nuôi tại Gia Lai, một vùng đất được trồng phổ biến cây trà xanh, câ