deklaptand.be
Restanten Oerpijnder met originele foempies opgegraven
Tijdens archeologische opgravingen onder het stadhuis zijn de overblijfselen gevonden van wat het te...