dawatmedia24.com
زلمی خلیل زاد به کابلوف نشان داد، که آدم این گونه چراغ می گیرد
/فاروق فرداضمیر کابلوف نماینده ویژه ی رییس جمهور روسیه از شش سال بدین سو، سه بار در قطر با نماینده های طالبان ملاقات هایی انجام داده بود و باری هم در نوامبر سال گذشته ، نشستی را به نام فارمات ماسکو در پایتخت روسیه سازمان داد. در این فارمات افزون بر