datnenchonthanhbinhphuoc.com
Tổng quan dự án KCN Minh Hưng Hàn Quốc huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước
Dự án khu công nghiệp MInh Hưng Hàn Quốc, dự án tái định cư Becamex Bình Phước, dự án khu công nghiệp hàn quốc tại Bình Phước KCN Minh Hưng – Hàn Quốc nằm trong KCN Minh Hưng 700ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (giai đoạn I) tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 và (giai đoạn II) tại Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 27/4/2009. Giấy chứng nhận đầu tư số 44222000004 ngày 15 tháng 01 năm 2007, do Công ty TNHH C&N Vina làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đã đi vào hoạt động.