datastory.org.ua
Дещо з візуалізації багатовимірних часових рядів в R
Як наочно показати на графіку фінансові або метеорологічні часові ряди? Особливо, якщо базовою одиницею часу є доба, а значення при цьому вимірюються багато разів на добу?…