dannybood.nl
Nederlands Engels vertaling excel
Categorie NL EN Omschrijving komma punt decimaalteken puntkomma komma scheidingsteken tussen functieparameters Financieel AANG.DUUR MDURATION Geeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde Statistisch AANTAL COUNT Telt het aantal getallen in de argumentenlijst Statistisch AANTAL.ALS COUNTIF Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium Statistisch AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK Telt het aantal lege cellen in een bereik Statistisch AANTALARG COUNTA Telt het aantal waarden in de argumentenlijst Statistisch AANTALLEN.ALS COUNTIFS Berekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand ven meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007) Wiskunde en trigonometrie ABS ABS Geeft de absolute waarde van een getal Zoeken en verwijzen ADRES ADDRESS Geeft een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN ROUND Rondt een getal af op het