cska.net
ПОБЕДА НАД СИНИТЕ ГОВЕДА! 15.X. – ДА СПЕЧЕЛИМ БИТКАТА!
ВСИЧКИ НА СТАДИОНА НА 15.X. – ДА СПЕЧЕЛИМ БИТКАТА! ПОБЕДА НАД СИНИТЕ ГОВЕДА! САМО ЦСКА!