cska.net
Процедура за купуване на акции на ПФК ЦСКА АД
І. Бъдещият акционер трябва да посети инвестиционен посредник, като носи със себе си личната си карта за удостоверяване на самоличността. ІІ. Инвестиционният посредник идентифицира бъдещия акционер…