cq3meter.nl
APRS - CQ3meter
Wat is APRS? De letters APRS staan voor ‘Automatic Position Reporting System’. Eenvoudigweg betekent het dat de positie van een object automatisch bepaald en gepubliceerd wordt en beschikbaar is voor iedereen. In dit artikel wordt ingegaan op de voor radio-amateurs gebruikte toepassing. Er bestaan gelijkwaardige systemen voor de professionele wereld, bijvoorbeeld het AIS systeem voor …