cpi.rs
Sačuvajmo logor Topovske šupe
Tim Centra za primenjenu istoriju, u partnerstvu sa nemačkom organizacijom Culture and more, pokreće u 2019/2020. godini inicijativu i javnu kampanju za očuvanje lokacije i originalnih zgrada bivše…