cpi.rs
Otvoreni poziv
Centar za primenjenu istoriju poziva sve nastavnike/ce, profesore/ke društvenih nauka i edukatore/ke iz oblasti Holokausta, da se prijave na dvodnevni seminar posvećen nastavi i izučavanju istorija…