cpi.rs
Obrazovni modul o kulturi sećanja u Srbiji
Centar za primenjenu istoriju organizovao je u Beogradu obrazovni modul o kulturi sećanja – „Mapiranje mesta sećanja u gradovima u Srbiji“, za organizacije civilnog društva i akti…