cpi.rs
Naučni skupovi, seminari, radionice
Centar za primenjenu istoriju organizuje stručne skupove, seminare i radionice u cilju razmene iskustava, prezentacije novih dostignuća u nauci, razvijanju diskusija u okviru naučne zajednice i zar…