cpi.rs
Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe
Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe Centar za primenjenu istoriju je tokom 2018. godine započeo naučno-istraživački projekat Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe, u okviru kojeg će jav…