cpi.rs
Mapiranje
Centar za primenjenu istoriju je specijalizovan za mapiranje istorijskih lokacija i mesta stradanja koristeći digitalno mapiranje kao metod prezentacije istorijskih sadržaja. Kroz digitalno mapiran…