cpi.rs
Istraživanja
Centar za primenjenu istoriju vrši istorijska istraživanja koristeći primarne izvore za analizu istorijskih narativa. U istraživačkom postupku CPI ispituje i pronalazi arhivska dokumenta, fotografi…