cpi.rs
CPI tim
Direktor udruženja, istorijski istraživač – Milovan PisarriProgramska koordinatorka – Ružica DevićFinansijski rukovodilac – Aleksandar StojakovićOsnivači CPI su u poslednjih 15 godina aktivni u obl…