cpi.rs
CPI-Javno_vodjenje_20180825-Batajnica-13
Nakon što je početkom 2001. godine javnost saznala za postojanje hladnjače sa leševima koja je pronađena u aprilu 1999. u Dunavu kod Tekije, Ministarstvo unutrašnjih poslova je formiralo radnu grup…