cpi.rs
Beogradska mesta sećanja na sukobe ’90ih
Centar za primenjenu istoriju, u sklopu programa javnih časova o istoriji ’90ih godina – “Potisnuta sećanja”, podržanog u 2019. od strane Rekonstrukcije Ženski Fond, organiz…