cpbssm.org
Vuit anys de Psicodrama a la Comunitat Terapèutica Llúria
El Psicodrama és un recurs terapèutic creat pel Dr Jacobo Levy Moreno, que es caracteritza per representar les problemàtiques personals.