cosnowego.idiks.org
Porozumienie między uczelniami w sprawie Lubelskich Dni Kultury Studenckiej 2014
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych podpisali porozumienie w sprawi…