cosnowego.idiks.org
Ostatni dzień wymiany studenckiej. – Nie ma granic między nami - Coś Nowego
Studenci z Akademii Ostrogskiej odwiedzili Lublin. Realizując program wymiany zobaczyli jak wygląda praca dziennikarzy w Polsce. Dzień przed wyjazdem spotkali się ze studentami, którzy tak, jak i oni w ramach wymiany pojadą na Ukrainę. Międzynarodowa wymiana studentów po raz kolejnyCzytaj dalej