cosnowego.idiks.org
IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski - Coś Nowego
Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe studentów Retoryki stosowanej zapraszają studentów do zgłaszania się na IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z czterech kategorii: artystycznej, retorycznej, interpretacjiCzytaj dalej