cosnowego.idiks.org
„Głos młodych musi być słyszalny” – Tomasz Tokarski
Młody i pełen zapału. Ostatnio zorganizował wraz z Uczelnianym Samorządem Studentów KUL oraz samorządami studenckimi innych uczelni Lubelskie Dni Kultury Studenckiej. Teraz startuje w wyborach do E…