cooperaccio.org
Principis que sustenten la visió i la raó de ser de cooperacció
Justicia y Equitat, des d’una mirada feminista Cooperacció guia el seu treball per anhels de justícia social a favor d’un desenvolupament humà que proporcioni a cada persona les condic…