cooperaccio.org
La nostra visió
Les dones i els homes que formem Cooperacció pensem que el treball de cooperació internacional ha d’estar al servei d’un major i millor compliment dels drets i el seu potencial transformador serà m…