cooperaccio.org
La nostra raó de ser
Contribuir, des d’una perspectiva feminista[1], a l’empoderament de les dones, al ple exercici dels seus Drets Humans i a l’assoliment de l’equitat de gènere, com a condicions imprescindibles…