cooperaccio.org
Què fem
Veure Plan Estrategic 2019-2024 Veure l’Estrategia d’Educació per la Transformació 2019-2024 Le nostre planificació estrategica esta organitzades en sis àrees de treball: quatre són ext…