cooperaccio.org
Memòria: Les Dones, Protagonistes de la Pau a Colòmbia
Aquesta memòria, de les jornades celebrades el 2018 a Brussel·les i Barcelona, vol recollir les veus i experiències de dones lidereses, defensores DD.HH, activistes feministes, profundament implica…