cookasuwish.info
Easy Baked Spaghetti Recipe with Creamy Pesto
Easy Baked Spaghetti Recipe with Creamy Pesto Ingredients 1 pound (453 grams) dry spaghetti pasta 1 tablespoon olive oil 1 medium onion, chopped 1 pound (453 grams) lean ground beef 1/2 teaspoon sa…