connectedvivaki.com
Dünyada Haber Uygulamaları Kullanımı Artıyor
Global Web Index'ten alınan verilere göre, mobil haber uygulamalarının kullanımı 2015 yılına göre %7 oranında arttı.