conexapadana.ir
مشخصات فنی کانکس های تیپ صدف
مشخصات فنی کانکس های تیپ صدف 1)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با IPE 14، 16 و 18موجود متفرقه در بازار در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی . * استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های 6 متر طول و …