coachsidan.se
Passningsövning 22
Förklaring: Spelare i led 1 passar bollen till led2 som sedan slår en passning diagonalt ner till led 4 som passar upp til led 3, som passar till led 2 och sedan tillbaka till led 3 som slår en dia…