coachsidan.se
Passningsövning 21
Förklaring: Snabba passningar och avslut när mål. Syfte: Högt passningstempo, men börja långsamt och öka.