clientenraadgroningen.nl
Verklaring Cliëntenraad over handelwijze college over WMO-taxi-regeling
Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v. Mevrouw I. Jongman Datum: 11 februari 2020 Ons kenmerk: CRA 2020-04 …