clientenraadgroningen.nl
Advies van Stadadviseert plus de Adviesraden Sociaal Domein van Haren en Ten Boer
De drie adviesraden op het gebied van vooral de zorg van de ‘oude’ gemeentes hebben samen een advies uitgebracht. In dit advies gaan ze in op de snelheid waarmee de nieuwe gemeente Gron…