clientenraadgroningen.nl
Inspraakreactie Cliëntenraad op “Nadere uitwerking Meerkostenregeling 2018 e.v.”
Onderstaande tekst is als reactie ingesproken tijdens de raadscommissievergadering Werk en Inkomen van woensdag 16 mei 2018. Bij de Cliëntenraad zijn in de afgelopen maanden een aantal verontruste …