clientenraadgroningen.nl
Brief Cliëntenraad aan college: Zorgen over aantasting privacy minima i.v.m. herindicatie
Aan: het college van B&W van de gemeente Groningen T.a.v. mevrouw I. Jongman Groningen, 11 november 2019 Betreft: Zorgen over aantasting privacy van de minima die een herindicatie Huishoudelij…