clientenraadgroningen.nl
Brief Cliëntenraad aan college van B&W over het armoedebeleid
Ter verduidelijking. ‘Toekomst met Perspectief’ is een zogenaamde kadernota over het armoedebeleid voor de komende jaren, misschien wel 10 jaar. In een raadsvoorstel leggen B&W dit …