clientenraadgroningen.nl
Antwoord wethouder over brief Cliëntenraad inzake Stadjerspas voor Haren
Beste meneer Alderkamp, Hartelijk dank voor uw signaal. Gister heb ik onderstaande reactie naar de werkgroep Armoedebestrijding gestuurd. Er is twee maal in oktober een inloopcafé geweest in het Fo…