clientenraadgroningen.nl
Advies over het Werkprogramma 2020-2022
De Cliëntenraad heeft bijgaand advies uitgebracht over het Werkprogramma 2020-2022. In het collegeakkoord was al aangekondigd dat het college met een programma zou komen om 500 mensen extra te acti…