cihansalim.net
“Toplumun Zamkı” Olabilecek Bir Hormon, Hayata Bağlanmanın Kimyasal ve Duygusal Temelleri
Günümüz dünyasında bireyselleşmeden yalnızlaşmaya doğru ilerleyen yaşam tarzıyla paralel giden diğer tehlike “aidiyet” hislerinin körelmesi. Davranışsal olarak yapabileceklerimiz var, a…