chralb.no
Tech
T E K N O L O G I Siden min far kom hjem med en pc kjøpt gjennom jobb når jeg gikk på ungdomsskolen, har teknologi vært en stor interesse.Det avgjorde utdanningsløpet, og har vært mitt yrke hele li…